Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działaś prawidłowo. Dowiedz się więcej. Zamknij komunikat
Search

Please fill out the below form to send a message. Fields marked with an asterisk (*) are required.

* Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. zwanej dalej u.o.d.o.)informuję Panią/Pana, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asklepios B.P. Sp. z o.o. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Podwisłocze 22 a, 35-309 Rzeszów.
  2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. art. 23 ust. 1 pkt 2,3,5 lub art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji usługi medycznej.
  3. Pani/Pana dane będą wykorzystane w celach realizacji usługi medycznej.
  4. Pani/Pana dane mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to zgodę.
  5. Pani /Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. Nr 2012 poz. 159 z zm.)i zgodnie z tymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do realizacji usługi i zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych oraz organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządów medycznych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań.
  6. W przypadku wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich administratorem danych osobowych jest dany lekarz przyjmujący Pacjenta i on odpowiada za bezpieczeństwo i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
I agree to receive your newsletter.

© Copyright Asklepios. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Tworzenie stron internetowych